OPERI-ÀRIA BRIGADA

Busquem un nou company o companya per cobrir una posició com Operari/a de mesura al nostre departament d’equips propis d’Anell. Treballant en equip i reportant al responsable d’equips propis, vetllaràs per la instal·lació i manteniment de la xarxa elèctrica anell, assegurant el bon funcionament tant de la xarxa de MT i BT, treballs amb equips de mesura, resolent les incidències que hi puguin sorgir i en menor quantitat treballs d’oficina

Què busquem de tu? [ Requisits]

- FP II/Cicle formatiu superior en electricitat preferentment, sense descartar FPI/Cicle formatiu de grau mig en electricitat.
- Experiència mínima de 3 anys en funcions de muntatge i manteniment de les xarxes MT i BT, instal·lació d’equips de mesura, recollida de dades, gestió de fraus i reclamacions.
- Coneixement del Reglament de Baixa Tensió RD 842/2002 i Alta Tensió RD 337/2014.
- Escriure i redactar correctament Català i Castellà.
- Carnet de conduir C, o,C1
- Coneixements en internet i ofimàtica :Windows, Excel, Access Word

Quines són les habilitats necessàries per la posició? [ Soft Skills]

- Persona empàtica per interactuar amb possibles clients.
- Professional i compromesa amb la seva feina que actuï de manera curosa i col·laboradora amb l’equip mostrant companyonia.
- Bona capacitat d’agilitat per aprendre i actuar donant resposta i resolució de situacions, avaries o problemes de la xarxa.

Quan treballaràs?

Jornada de matí i tarda de dilluns a dijous i horari intensiu de matins els divendres. Participaràs en el nostre sistema de guàrdies amb el que 1 setmana al mes estaràs de “reten” per si sorgeix alguna incidència.
Per donar més forma a la nostra filosofia i idea de conciliació, durant l'estiu gaudiràs de l'oportunitat de fer horari intensiu tres mesos. Res malament, oi?

On treballaràs?
El nostre punt de trobada estarà a Centelles i donaràs servei a la zona centre i nord de la nostra xarxa de distribució elèctrica .
Tot i així es important saber que la nostra xarxa es desplega per més de 1.500k, ens agrada dir que la C17 és la nostra espina dorsal, doncs comencem a Granollers, però arribem fins a Sant Pau de Seguries.