Política de Privacitat modificada per última vegada: març de 2023

 1. Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?
 2. Com recopilem i amb quina finalitat utilitzem les teves dades?

2.1 Informació personal que ens facilites en:

2.1.1 Formularis de contacte, de consultes i amb finalitats comercials

2.1.2 El contracte de prestació de serveis o productes d’Anell

2.1.3 En enquestes i sorteigs

2.1.4 Trucades del/al nostre servei d’atenció al client

2.2. Informació que obtenim de l’ús que fas del lloc web d’Anell

 1. Durant quan temps conservarem les dades?
 2. A quins destinataris es comunicaran les dades?
 3. Coneix els teus drets en relació a les dades que ens has facilitat
 4. Enllaços
 5. Xarxes socials
 6. Modificacions i integritat d’aquesta Política de Privacitat

Aquesta Política de Privacitat s’aplica quan utilitzes els serveis d’ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A.U. (en endavant, “Anell”), el nostre lloc web i quan contactes amb nosaltres utilitzant els mitjans que posem a la teva disposició (telèfon, xat, correu electrònic, formularis electrònics). Quan ens facilites la teva informació personal et compromets a acceptar aquesta Política de Privacitat, així com el contingut de l’Avís Legal i, en el seu cas, de la Política de Cookies.

A Anell et proporcionem informació perquè, abans de que ens facilitis les teves dades personals, puguis accedir a la nostra Política de Privacitat i a qualsevol altre informació rellevant en matèria de Protecció de Dades.

La nostra política no s’aplica a aquells serveis que estan subjectes a polítiques de privacitat independents que no incorpora la present Política de Privacitat. Tampoc s’aplica a aquella informació que recullin tercers en altres pàgines web, inclús si aquestes es troben enllaçades a www.e-anell.cat.

Anell únicament tractarà les dades personals proporcionades pels usuaris de conformitat amb les finalitats descrites en aquesta Política i en les Condicions Generals de Contractació dels serveis contractats pels usuaris. Els usuaris del lloc web i dels serveis o productes d’Anell són responsables de la veracitat, actualitat i exactitud de les dades que proporcionen a Anell , considerant-se veraces, actuals i exactes les dades facilitades.

 1. Qui és el Responsable del tractament de les teves dades?

ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A.U.

NIF A-61121752

Domicili social: Ponent, 7, 08401 Granollers, Barcelona

Telèfon de contacte: 900 250 260

Contacte del Delegat de Protecció de Dades: lopd@estabanell.cat

 1. Com recopilem i amb quina finalitat utilitzem les teves dades?

Recollim informació personal de les següents maneres:

 • Facilitades directament per l’usuari
 • Facilitades per les companyies comercialitzadores d’electricitat en compliment de les obligacions legals que disposa la normativa del sector elèctric.

Tractem les dades personals per les següents finalitats:

 • Gestionar i tramitar les sol·licituds d’informació, consultes, les comunicacions d’incidències o reclamacions de qualsevol altra naturalesa.
 • Gestionar l’ús de la Web Corporativa i l’alta a seva l’àrea privada que li permetrà accedir a la mateixa on disposa d’informació sobre els seus contractes (entre d’altres, la corba de càrrega horària) i pot efectuar gestions relacionades amb aquests.
 • Comunicar les seves dades personals a les empreses del grup al qual forma part Anell, filials i participades amb la finalitat d’enviar-li per qualsevol mitjà informació comercial sobre els serveis i productes que comercialitzin cadascuna, així com per oferir novetats, promocions, descomptes, la participació en sortejos i enquestes de caire comercial, i informació sobre esdeveniments o altres activitats relacionades o organitzades per aquestes empreses.

La base legítima per dur a terme aquests tractaments és el teu consentiment.

 • Gestionar i tramitar la seva sol·licitud d’accés i connexió a la xarxa i tramitar el procés d’alta.
 • Gestionar el punt de subministrament i posar al seva disposició la informació del mateix i consums.

La base legítima per dur a terme aquests tractaments és l’execució del contracte i compliment d’obligacions legals.

 • Notificar-te incidències (per exemple, intervencions a la xarxa del municipi o que afectin al punt de subministre) o qualsevol informació d’interès relacionades amb el punt de subministre d’electricitat i els serveis de la distribuïdora (per exemple, consells de millora energètica).
 • Investigació de frau i irregularitats.
 • Anonimitzar les dades, per tal de realitzar estudis d’investigació i desenvolupament.

La base legítima per dur a terme aquest tractament és l’interès legítim d’assegurar el manteniment i correcte funcionament de la xarxa de distribució, la protecció front actuacions il·legals i la millora i innovació del servei.

 1. Quant temps conservarem les dades?

Les dades obtingudes seran conservades mentre es mantingui la seva relació amb nosaltres, i fins i tot amb posterioritat a l’extinció d’aquesta durant el termini necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, i obligacions legals i contractuals, sempre estant degudament bloquejades.

En cas de remetre’ns el formulari de contacte o enviar-nos un correu electrònic tractarem les seves dades personals durant el temps que triguem a respondre a la seva consulta o sol·licitud.

En relació a aquells tractaments que es fan sobre la base del consentiment, es mantindran les dades en tant en quant no es retiri aquest.

 1. A quins destinataris es comunicaran les dades?

Les dades es comunicaran:

A aquells organismes i entitats que per obligació legal han d’estar informats de les mateixes, com les companyies comercialitzadores d’electricitat, o bé la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en compliment de la normativa del sector elèctric.

Anell té contractats per a la gestió d’algunes de les funcions necessàries per a la prestació del servei, proveïdors de confiança que podran tenir accés a dades personals, que actuaran com encarregats de tractament i que estaran obligats contractualment a complir les seves obligacions legals d’encarregat de tractament, a mantenir la confidencialitat i el secret de la informació.

Tractem les teves dades dins de l’Espai Econòmic Europeu (EEE): amb caràcter general, Anell contracta prestadors de serveis situats també dins de l’EEE o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció. En el cas d’utilitzar proveïdors de serveis que realitzin tractaments fora de l’EEE o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, Anell s’assegurarà de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les dades. Per tant, s’exigiran les garanties adequades a aquests proveïdors de serveis d’acord amb el que s’estableix en el RGPD, per exemple, subscrivint clàusules contractuals tipus de la Unió Europea o normes corporatives vinculants que garanteixin la protecció de la informació de manera similar a la que estableixen les normes europees.

 1. Coneix els teus drets en relació a les dades que ens has facilitat
 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals: Pots preguntar a Anell si està tractant les teves dades, i en cas afirmatiu accedir a aquestes.
 • Dret a sol·licitar la rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incompletes.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les teves dades.
 • Dret a sol·licitar la limitació del teu tractament: en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-te al tractament: Anell deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de continuar tractant-se per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que vulguis que les teves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, Anell facilitarà el transvasament de les teves dades al nou responsable.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Si has atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, pots retirar el mateix quan ho desitgis, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la teva retirada.

Per a l’exercici dels seus drets et preguem que ens ho comuniquis per correu electrònic lopd@estabanell.cat o si ho prefereixes, pots enviar-nos la teva sol·licitud  per correu ordinari a la nostra adreça del carrer Ponent, nº7, Granollers (08401), Barcelona. Si us plau, no oblidis indicar que es tracta de l’exercici de drets relatius a les teves dades personals. Si es té dubtes sobre la teva identitat, podrà resultar necessari aportar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la teva identitat i sigui considerat vàlid en dret. Per a això, pots utilitzar els models i formularis sobre els diferents drets que la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html).

T’informem del dret que t’assisteix a presentar reclamació davant l’Autoritat de Control, específicament, davant que la Agencia Española de Protección de Datos https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formnuevareclamacion/reclamacion.jsf, i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de les seves dades personals.

 1. Com protegim les seves dades personals?

Amb la finalitat de vetllar per la seguretat de la informació, Anell aplica diferents mesures tècniques i organitzatives per a garantir el nivell de seguretat adequat de conformitat amb la normativa aplicable. En qualsevol cas, Anell prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant en dissenyar el sistema de tractament de les dades com en el moment del propi tractament, per a preservar la seguretat i impedir tractaments no autoritzats. No obstant això, malgrat la implementació diligent de tals mesures, l’usuari ha de saber que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. Anell no és responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant aquestes mesures, accedeixin a les esmentades dades i informació.

 1. Enllaços

La Web pot contenir enllaços a altres pàgines webs. Has de tenir en compte que no som responsables de la privacitat i el tractament de dades d’altres pàgines webs. Aquesta Política de Privacitat és aplicable exclusivament a la informació que es recapta en la Web. Et recomanem que llegeixis les polítiques de privacitat i tractament de dades d’altres pàgines web amb les quals enllaç des de la nostra Web o que visitis de qualsevol altra manera.

No obstant el que s’ha indicat en el paràgraf anterior, alguns dels enllaços poden adreçar-se a pàgines d’encarregats del tractament d’Anell i per aquest motiu l’adreça URL pot ser distinta a la d’aquesta web www.e-anell.cat com és el cas d’Aseme.

 1. Xarxes socials

Anell té presència en algunes de les principals xarxes socials d’Internet, i de les quals actua com a responsable del tractament en relació amb les dades publicades per Anell .

Anell tractarà les dades en cada xarxa social segons les normes establertes a aquest efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no ens manifestis el contrari des d’Anell podrem informar, als nostres seguidors en la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l’atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a aquest efecte.

Anell no extraurà dades personals de les xarxes socials, tret que l’usuari ens doni el seu consentiment exprés.

 1. Modificacions i integritat d’aquesta Política de Privacitat

Només utilitzarem les seves dades de caràcter personal segons el que s’estableix en la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què recaptem les teves dades de caràcter personal. Anell es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant tals modificacions en la Web, per la qual cosa li recomanem que consulti la Política de Privacitat cada vegada que accedeixi a la Web. Si en algun moment decidim usar dades personals de manera diferent del que es va declarar en el moment de la teva obtenció, t’ho comunicarem per correu electrònic, sempre que disposem d’aquest. En aquest moment et  donarem l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que ens hagis facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat. En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació a cada moment.

Empreses del grup Estabanell a 9 de març de 2023

ESTABANELL Y PAHISA, S.A.

ESTABANELL IMPULSA, S.A.U.

ESTABANELL Y PAHISA ENERGIA, S.A.U.

ESTABANELL GENERACIÓ, S.L.U.