Preguntes freqüents

Alta i modificació d’un nou subministrament

 • Les altes de nou subministraments es gestionen a través del nostre espai a la plataforma de l’Associació d’Empreses Elèctriques (ASEME). Per conèixer el detall del funcionament, ves a l’apartat ‘Sobre el funcionament de la Plataforma ASEME’.

  Per sol·licitar una nova alta de subministrament, cal que entris al formulari de la plataforma i segueixis aquests passos:

  1. Completa tots els camps. Podràs seleccionar el motiu de la teva sol·licitud a l’apartat ‘Dades de sol·licitud’. En el cas d’una nova alta de subministrament, a ‘Categoria nivell 1’ hauràs de triar ‘Nova Extensió de Xarxa’ i triar les subcategories corresponents. 
  2. Amb això, apareixerà un PDF que hauràs de descarregar i emplenar.
  3. Adjuntar el o els PDF corresponents a la teva sol·licitud juntament amb la documentació complementària que indiquem al mateix PDF. 

  Si és la primera sol·licitud que fas a través de la plataforma ASEME, es crearà un compte automàticament des del qual podràs fer seguiment de la sol·licitud. Al teu correu hi trobaràs un e-mail amb el teu nom d’usuari i l’enllaç per crear la teva contrasenya. 

  En cas que la sol·licitud requereixi treballs d’extensió de xarxa, t’enviarem un pressupost. Una vegada fet el pagament corresponent, gestionarem els tràmits administratius per tal d’obtenir les llicències i/o permisos oficials. Un cop atorgats, iniciarem els treballs pressupostats en coordinació amb el teu instal·lador. 

  Si la teva sol·licitud no requereix treballs d’extensió de xarxa, t’enviarem un informe tècnic-econòmic amb totes les dades del punt de subministrament i un pressupost indicant el cost que suposarà. 

  Quan el teu lampista hagi realitzat els treballs indicats a l’informe tècnic, hauràs d’enviar-nos la documentació i/o legalització tècnica requerida a través del nostre correu electrònic (atc@e-anell.cat) per tal que puguem notificar-te el teu número de CUPS (Codi Universal de Punt de Subministrament) i que puguis donar-te d’alta en qualsevol comercialitzadora.

 • Les modificacions de subministraments existents es gestionen a través del nostre espai a la plataforma de l’Associació d’Empreses Elèctriques (ASEME). Per conèixer el detall del funcionament, ves a l’apartat Sobre el funcionament de la Plataforma ASEME’. SCROLL A L’APARTAT

  Per sol·licitar la modificació d’un subministrament existent, com per exemple un augment de potència, cal que completis aquest formulari i segueixis aquests passos: 

  1. A ‘Dades de sol·licitud’, tria ‘Modificació instal·lacions’ a la categoria 1. i, després, les subcategories corresponents. 
  2. Amb això, apareixerà un PDF que hauràs de descarregar i emplenar. 
  3. Finalment, adjunta’l i envia’l juntament amb la documentació complementària que indiquem al mateix PDF.

  Si és la primera sol·licitud que fas a través de la plataforma ASEME, es crearà un compte automàticament des del qual podràs fer seguiment de la sol·licitud. Al teu correu hi trobaràs un e-mail amb el teu nom d’usuari i l’enllaç per crear la teva contrasenya. 

  Un cop rebuda la teva sol·licitud, et farem arribar l’estudi tècnic-econòmic amb el detall tècnic per entregar a l’instal·lador autoritzat, juntament amb un pressupost pels drets d’escomesa corresponents i una relació de la documentació tècnica necessària.

  En cas que la sol·licitud requereixi treballs d’extensió de xarxa, t’enviarem un pressupost. Previ al pagament corresponent, gestionarem els tràmits administratius per tal d’obtenir les llicències i/o permisos oficials. Un cop atorgats, iniciarem els treballs pressupostats en coordinació amb el teu instal·lador. Quan els finalitzem, t’informarem perquè puguis procedir a la tramitació de la modificació sol·licitada amb la teva comercialitzadora. 

 • Per fer una modificació o alta d’un punt de subministrament necessitaràs la següent informació: 

  • L’ús de l’activitat del nou subministrament (habitatge, magatzem, local comercial oficina, punt de recàrrega de vehicle elèctric...). 
  • Adreça del subministrament i coordenades UTM. 
  • Potència sol·licitada expressada en kilowatts (kW).
  • Tensió de subministrament expressat en Volts (V), en Baixa Tensió (BT) o en Mitja Tensió (MT).
  • Si es tracta d’una sol·licitud de modificació contractual, indicar el o els CUPS (Codi Universal de Punt de Subministrament). 
  • Hauràs d’indicar-nos la potència de previsió en kW, que ens servirà de base pel posterior estudi tècnic/econòmic.
 • Per fer una modificació o alta d’un punt de subministrament caldrà que adjuntis la següent informació a la teva sol·licitud:

  • Plànol del cadastre de la finca (pots accedir al web de cadastre aquí) on hauràs de marcar la ubicació de l’escomesa o del punt de connexió sobre plànol.
  • En el cas d’un subministrament existent pel qual demanis una modificació i/o actualització (CGP, cablejat existent, façana, armari, suport), et demanarem fotografies de l’escomesa.
  • Fotografies de l’espai del centralitzat de comptadors.
  • Si es tracta d’una promoció d’habitatges, polígons o grup de naus industrials, caldrà que ens facilitis la planimetria en planta i distribució de les parcel·les, i si existeix, la planimetria de l’edifici en alçat o secció.
 • Pots sol·licitar el canvi a través de la teva companyia comercialitzadora. En cas que la potència que vulguis sol·licitar sigui superior a l’habilitada per al teu punt de subministrament (pots consultar-la al butlletí del teu punt de subministrament o a la teva àrea client), hauràs de registrar una sol·licitud d‘augment de potència a través d’aquest enllaç. Tens més informació sobre aquesta tràmit a la pregunta ‘Com sol·licito la modificació d’un subministrament?’.

 • A Anell no repercutim cap cost en les sol·licituds de reducció de potència, tret que es requereixin actuacions en l’escomesa i connexió a la xarxa de distribució. 

  Per als augments de potència, d'acord amb el que estableix la Llei, el cost d'ampliació ve determinat i regulat pels quatre conceptes que componen els anomenats drets d’escomesa: drets d’ extensió a xarxa, drets d’accés a xarxa, drets d’embrancament i actuacions en equips de mesura.

  - Drets d'extensió: 17,374714 €/kW (baixa tensió) / 15,718632€/kW (mitja tensió).

  - Drets d'accés: 19,703137 €/kW (baixa tensió) / 16,992541€/kW (mitja tensió).

  - Drets d’embrancament: 9,044760€/kW (baixa tensió) / 79,491970€/kW (mitja tensió).

  - Drets en actuacions als equips de mesura: 9,04€/kW (baixa tensió) / 79,491970€/kW (mitja tensió).

  Tot i que som les companyies distribuïdores les encarregades de dur a terme els treballs, correspon a les comercialitzadores informar als seus clients dels costos de les diferents modificacions sol·licitades. També s'encarreguen de traslladar aquests costos a la factura habitual de consum una vegada queden fets. 

 • El pagament s’ha de fer per transferència bancària en el compte indicat en les condicions tècniques i econòmiques. Després, hauràs d'actualitzar la teva sol·licitud digital amb les condicions signades i el comprovant de la transferència.

 • Aquests imports se't facturaran directament a través de la teva comercialitzadora en la teva factura habitual. 

 • Una vegada finalitzin els tràmits d'alta d'un nou subministrament, et notificarem el teu número de CUPS perquè puguis sol·licitar l'alta en qualsevol comercialitzadora.

Sobre la plataforma ASEME

 • Tant si crees una sol·licitud per primera vegada com si ja tens usuari d’accés a la plataforma, hauràs d’enregistrar una nova sol·licitud a través d’aquest enllaç.

 • Quan enviïs la teva primera sol·licitud rebràs un e-mail des de l’adreça noreply@asemeservicios.com que t’indicarà el teu nom d’usuari. Al mateix e-mail veuràs un enllaç que et portarà a la creació de la teva contrasenya. Si quan entris l’enllaç ha caducat, introdueix aquí el teu usuari (el mateix que indicava el primer e-mail automàtic) i segueix els passos per restablir la teva contrasenya. 

 • Entra a la plataforma ASEME amb el teu nom d’usuari i contrasenya podràs veure el llistat de les teves sol·licituds. Per comprovar en quina fase es troba cadascuna d’elles, fes doble clic per obrir-la. Trobaràs l’estat a l’apartat ‘Dades de la sol·licitud’.

 • Sí, només hauràs de triar l’opció ‘Representant’ a l’inici del formulari. Quan completis el motiu de la teva sol·licitud apareixerà una autorització de representació que hauràs d’emplenar i adjuntar juntament amb la resta de documents. 

Autoconsum i punt de recàrrega

 • Com a companyia distribuïdora, facturarem els costos corresponents als drets d'extensió o a altres actuacions que es requereixin sobre l'escomesa.

  A més, segons marca la Llei, per a aquelles instal·lacions d'autoconsum en zona no urbana i/o amb potència de generació superior a 15kW es requerirà sol·licitar permís d'accés i estudi tecnicoeconòmic a l'empresa distribuïdora.

 • Si la teva instal·lació està acollida a alguna de les modalitats d'autoconsum amb excedents, sí que podràs injectar a la xarxa l'energia que les teves plaques produeixin i no arribis a consumir. Les instal·lacions d'autoconsum sense excedents han d'instal·lar un equip antiabocament i, per tant, no podran traspassar els excedents a la xarxa.

 • El Codi d'Autoconsum (CAU) és el codi de 26 dígits que proporciona l'empresa distribuïdora per identificar unívocament cada instal·lació d'autoconsum.

  Per sol·licitar-lo, emplena aquest formulari i selecciona ‘Autoconsum’ en la categoria 1 de l’apartat ‘Dades de Sol·licitud’. En la teva sol·licitud, hauràs d'indicar el número de CUPS, la modalitat d'autoconsum (individual o col·lectiu) i la potència de generació instal·lada.

 • Si vius en un habitatge unifamiliar, l'instal·lador podrà portar el cablejat des de l'equip de mesura fins a l'emplaçament on situïs el punt de recàrrega. En cas que necessitis un augment de potència, hauràs de realitzar la teva sol·licitud aquí seleccionant ‘Modificació Instal·lacions’ a la categoria 1 de l’apartat ‘Dades de Sol·licitud’.

  Per a la instal·lació en un aparcament comunitari o públic, et recomanem que contactis amb un instal·lador autoritzat per a analitzar les diferents opcions de connexió.

Altres preguntes

 • Registra’t entrant aquí i podràs consultar les corbes de càrrega diària/horària amb els corresponents pics de consum, així com les potencies maxímetre o la potència instantània.

 • No hi ha diferència quant a les dades de mesura que registren aquests equips. Sí que poden existir diferències respecte a les instal·lacions de connexió a la xarxa de distribució i en la disposició, components i dimensions dels seus mòduls, que hauran de complir amb la normativa vigent i mantenir la seva accessibilitat les 24h del dia.

 • En general no, ja que els equips de mesura i els seus mòduls han de complir la normativa vigent i en aquest cas són diferents.

 • El protector del comptador és responsabilitat del client, qui ha de vetllar pel seu correcte estat de conservació.

 • En cas que hagis comprovat que existeix una anomalia en el teu equip de mesura, contacta amb nosaltres i ho revisarem.

 • És possible que estiguis intentant comunicar amb el comptador mentre la xarxa es troba ocupada a causa de tasques d'operació i manteniment del sistema de telegestió. Intenta-ho de nou més tard. Recorda que també pots visualitzar els registres en la pantalla del mateix comptador.

 • Si tens indicis d'un presumpte cas de frau, pots comunicar-nos-ho aquí.. Només hauràs d'aportar-nos informació sobre el subministrament (és especialment important conèixer la seva ubicació concreta) per poder identificar-ho i revisar la instal·lació.