A través del projecte europeu SDN-MicroSENSE es busca proporcionar un conjunt d’eines segures que garanteixi el funcionament normal tant del fluxe d’energia com del de potència, així com la integritat de les dades i la confidencialitat de la informació

Anell, l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica del grup Estabanell, i l’IREC, l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya, estan treballant en una prova pilot a través d’una plataforma tecnològica que ajudi a prevenir i mitigar els ciberatacs que es puguin produir a la xarxa de distribució d’electricitat, imprescindible per garantir el correcte subministrament als usuaris. El projecte preveu que el sistema de protecció pugui replicar-se tant a nivell de tot l’Estat com internacionalment.

Ramon Gallart, director d’Innovació d’Anell, assegura que quan es parla de ciberatacs no sempre es tracta d’algú que roba dades per, després, demanar diners pel seu rescat. Si no que, de vegades, els ciberatacants es poden dedicar a alterar els paràmetres elèctrics i els sistemes per afectar, per exemple, l’oferta i la demanda. I és que, com explica Gallart, “el sector de l’energia no és una fàbrica amb tot el seu procés de producció entre parets, sinó que els actius els tenim fora, al carrer, en contacte amb el territori” i, per això, “cal protegir-los tenint en compte la seva particularitat i que, cada cop, són més els actius que es connecten a la xarxa, com les instal·lacions d’autoconsum”.

Per Alba Colet, experta en comunicacions industrials i integració de sistemes de l’IREC, “aquesta nova tecnologia en la qual estem treballant aspira a unificar la manera de gestionar els ports de comunicació dels commutadors – coneguts en el sector com a Switches -, que són els encarregats de gestionar el flux d’informació d’un dipositiu i, per tant, la forma en la qual es dirigeix el trànsit de dades, cap a un model centralitzat i estàndard”. I, tot i que Colet reconeix que “no ha estat fàcil acostar posicions entre sistemes de comunicacions i sistema elèctric perquè, entre altres coses, el llenguatge és diferent”, posa de manifest que “la gran innovació és posar les tecnologies de la informació i la comunicació al servei de les necessitats de la distribució elèctrica”.

Aquest pilot forma part del projecte europeu SDN-microSENSE (Software Defined Network) a través del qual, diferents participants d’arreu de la Unió Europea, busquen proporcionar un conjunt d’eines segures per lluitar contra els ciberatacs a la xarxa de distribució d’energia elèctrica. L’objectiu, conclou Ramon Gallart, “és evitar els ciberatacs a la xarxa, com aquells que puguin alterar les dades sobre l’oferta i la demanda, per garantir el bon funcionament del servei als usuaris i la integritat i la confidencialitat de les comunicacions i les dades”. I és que, en el IX Informe sobre la Cibercriminalitat a Espanya, els sectors estratègics on s’han detectat un major nombre d’incidents han estat el de l’energia, amb un 30,44% d’atacs el 2021, seguit del financer amb un 25,29%, i la indústria de l’aigua amb un 17,21%.